SGK Kurumu Çalışanları içi Yeşil Pasaport Başvuru Dilekçesi

Tarafından   11/28/2015

yesil-pasaport-cıkartma -dilekcesi-sgk

SGK Çalışanları için Yeşil Pasaport Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayınız

Yeşil pasaport nasıl çıkartılır? SGK kurumunda çalışan memurların yeşil pasaport (hususi pasaport) başvuruları için gerekli dilekçe örneğini yukarıda verdiğimiz linki kullanarak çıkartabilirler..

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına

Yeşil Pasaport yenileceğimden/çıkaracağımdan bahsi geçen işlem ile T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığına verilmek üzere, kadro derecemi gösterir bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.
…./…./20

Adı -Soyad İmza

Kurum Sicil No:
Emekli Sicil No:

Adres :

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.(Talep formu için tıklayınız)
2 adet biometrik fotoğraf
T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
Reşit olmayan çocuğu için ayrıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir. (Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname vermesi gerekmektedir.)

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
EMEKLİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; Emekli oldukları kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) Emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
2 adet biyometrik fotoğraf.
T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
İSTİFA/MÜSTAFİ OLANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

İstifa/Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; İstifa/Müstafi olduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) istifa/müstafi olduğu tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
İstifa/Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda İSTİFA VEYA MÜSTAFİ yazıyor ise; kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

VEFAT/MERHUM OLAN HAK SAHİBİNİN EŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hak sahibi vefat ettikten sonra eşi ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksa ise; Eşinin bağlı bulunduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
Hak sahibi vefat ettiksen sonra eşi hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportunda MERHUM/VAFET yazıyor ise; mevcut pasaportu müracaat için yeterlidir.
Müracaat yapılan ilin dosyasında hak sahibin kadro durumunu gösterir belge emekli veya çekildikten sonra ibraz edilmiş ve dosyasında mevcut ise tekrar kadro durumunu gösterir belgenin getirilmesine gerek bulunmamaktadır.
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermelisiniz. Parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
NOT: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları vefat eden ebeveynlerinden dolayı hususi pasaport alamazlar.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİBELGELER

18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
Anne-babası boşanmış çocukların velayet verilen ebeveynin muvafakat vermesi gerekmektedir.
Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Parmak izi Çıktısı : 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN ARANANŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER
ARANAN ŞARTLAR:

Evli olmamaları.
25 Yaşını doldurmamış olmaları.
Öğrenci olmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
18 YAŞINDAN BÜYÜK SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER
ARANAN ŞARTLAR:

Evli olmamaları.
Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
İş sahibi olmaması

GEREKLİ BELGELER:

Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
2 adet biyometrik fotoğraf
T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

YURT DIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIN HUSUSİ PASAPORT İŞLEMLERİ

1. Hususi Damgalı Pasaport hak sahibi yurt içinde ancak pasaport alacak aile fertleri yurt dışında ise yapılacak işlemler nelerdir?

Hak Sahibi Çalışıyor İse: Çalıştığı kurumca kendi bilgileri ile birlikte pasaport alacağı aile fertlerinin resminin ve kimlik bilgilerinin de bulunduğu yetkili kılınan kişinin onayladığı hususi damgalı pasaport talep formu ve dilekçesinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Hak sahibi emekli olmuş veya istifa etmiş ise : İlk kez pasaport alacak emekliler, çalışanlar gibi kurumunca verilmiş emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini gösterir belge ile birlikte aşağıdaki belgelerin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
ü Hak sahibinin ve hususi damgalı pasaport alacakların nüfus cüzdanlarının fotokopisi (Nüfus Cüzdanında T.C. Kimlik numarası olması gerekmektedir.)
ü Hak sahibinin ve pasaport alacak kişilerin fotoğrafı.
ü Hususi pasaport alacak aile fertlerinin iletişim bilgilerinin de bulunduğu dilekçe,
ü Hak sahibinin eş ve çocuklarına pasaport verilmesi için muvafakat belgesi,
ü Ergin çocuklar için öğrenci belgesi, yurtdışında öğrenim gören çocukların Dış Temsilciliklerimiz tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri.

2. Hak sahibi yurt dışında fakat hususi damgalı pasaport alacak aile fertleri yurt içinde ise yapılacak işlemler nelerdir?

Yurt dışında bulunan hak sahibi Dış Temsilciliklerimiz faksından, müracaat edecekleri İlin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube müdürlüğünün faksına Türkiye’deki aile fertlerinin hususi damgalı pasaport alabilmelerine rıza gösterdiğine dair Dış Temsilciliğimizin onayladığı muvafakatnameyi / vekaleti ve nüfus cüzdan fotokopisini göndermeleri, bunların yanında hususi pasaport talebine esas diğer belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Yurt dışına görevli giden hak sahibi kendisi ve aile fertleri için hususi damgalı pasaport talep etmeleri halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hak sahibinin yurt içinde bağlı bulunduğu kurumu tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına hitaben, pasaport talep eden görevlinin kadro derecesinin, emekli keseneklerinin emekli sandığına kesilip kesilmediğinin, hangi ülkede görev yaptıklarının ve hangi Büyükelçilik/Konsolosluğa pasaport müracaatında bulunacaklarının ve kimler için hususi pasaport talep edildiğine (açık kimlik bilgileri ile birlikte) dair bilgilerin bir üst yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir