Yeni e-PASAPORT Çıkartmak için gerekli belgeler neler?

Tarafından   09/09/2015

e-pasaport-nasil-cikartilir

e-pasaport randevusu almak içiin tıklayınız

Yeni pasaport almak için gerekli belgeler neler?her isteyen pasaport alabilir mi? yeşil pasaport almak için hangi belgeler gerekli?bordo pasaport almak için gerekli belgeler neler? gri diplomatik pasaport almak için gerekli belgeler neler?

Pasaport yurtdışına iş,gezi veya eğitim için çıkacak vatandaşlar için önem arz eden olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir belge.

Pasaport almak için başvuruda bulunacak vatandaşlar,  il ve ilçelerde hizmet veren emniyetin pasaport şubelerinden  internetten alacakları epasaport randevu tarihlerinde  5-10 dakika içinde  işlemlerini gerçekleştirebilirler.Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir .5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir.
Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir.

Başvuru yapacak kişi öncelikle hangi tür pasaport başvurusu yapacağını bilmesi ve gerekli olan belgeri başvuru öncesi hazırlaması işlemlerin çabuk bitmesini sağlayacaktır.

Hangi pasaport türüne başvuru yapacaksınız ? İşte pasaport çeşitleri ve çıkartmak için gerekli belgeler
Umuma Mahsus (Bordo)
Hususi (Yeşil)
Hizmet (Gri)
Diplomatik (siyah)

Bordo Pasaport( Umuma mahsus pasaport) nedir ?
Genel umuma mahsus pasaport hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişilere verilen yani her Türk vatandaşının sahip olabileceği pasaport türüdür .

Bordo pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlar;
TC nüfus cüzdanı aslı
Pasaport Harç Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı (Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir. Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir. -Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yılllık, 4 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak düzenlenmektedir. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport tanzim edilmektedir.
Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
2 adet Biyometrik Resim
– Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
– 50mm X 60mm ebatlarında
– Fonu Beyaz
– Biyometrik özelliklere sahip
– 2 adet
Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır
Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı(Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

Hususi pasaport nedir?Yeşil pasaport nasıl alınır? Hususi Yeşil pasaport için gerekli belgeler
Hususi pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.
TC nüfus cüzdanı aslı
2 adet Biyometrik Resimi
Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı
a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan, kadro derecesi ve öğrenim durumunu içerir, kurumlarından alacakları mühürlü belge. Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir. * Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname ve muvafakatname vermesi gerekmektedir.
Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı(Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

Yeni e-PASAPORT Çıkartmak için gerekli belgeler neler?” da bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir