YEŞİL PASAPORT TALEP FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tarafından   11/28/2015

yesil-pasaport-talep-formuYeşil Pasaport (Hususi Pasaport ) Talep Formu İndirmek İçin Tıklayınız

Yeşil pasaport başvurusunda bulunacak hak sahipleri iiçin gerekli belgeler ve başvuru şartları yazımızın devamında verilmiştir..Yeşil pasaport  yasama görevinde bulunan eski üyelere ve eski bakanlara birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerine, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
b) Bekar olmak
c) 25 Yaşını doldurmamış olmak
d) Öğrenci olmak
Şartlarını taşıması gerekir. Hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken Öğrenci olduklarına dair okuldan alacakları ıslak imzalı ve mühürlü son (6) ay içerisinde alacakları öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,Görevleri süresince Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir alt kademe belediye başkanları, İl ve İlçe Belediye Başkanlarına,Hususi Damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.
YEŞİL PASAPOR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER ;

1-Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı (Hak Sahibi ve pasaport alacağı aile fertlerinin 15 yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekmektedir.)
2-Pasaport alacak her kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
3-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
4-Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
5-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakatnamesi.
6-Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (Öğrenim belgesinin aslı gerekmektedir.)
7-Bedensel zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda
bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç
raporu ve velayet veya vasi kararı.

DİĞER HUSUSLAR
 Bu form düzenlendiği tarihten itibaren Altmış (60) gün geçerlidir.
 Bu form üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.
 Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
 Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar 81 İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
 Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hususi damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
 Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
 Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.
 Müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse müracaat edilecek, İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
 Hususi damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
 Bu form hükümlü ve tutuklular için doldurulmaz.( Eş ve Çocuklar Dahil)
 Hususi damgalı pasaport almış personelden hükümlü veya tutuklanmış olan var ise derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir